Konsultacje społeczne - Dzielnica XVIII Nowa Huta

Krakowski Panel Klimatyczny: pierwsze spotkanie informacyjno-warsztatowe - zapraszamy serdecznie!

warsztatSzanowni Państwo, zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjno-warsztatowe w ramach konsultacji społecznych Krakowskiego Panelu Klimatycznego!

Spotkanie nr 1 (informacyjno-warsztatowe): Rozumienie i mapowanie wyzwań klimatycznych, już w ten poniedziałek 18 stycznia 2021 r., godz. 17:30-20:00. Zapisz się: https://tiny.pl/r5mn5

Tematyka spotkania to m.in wyzwania klimatyczne Krakowa, dotychczasowe działania Miasta w obszarze klimatu i energii, a także część warsztatowa i dyskusja nt. transformacji energetycznej Krakowa i neutralności klimatycznej naszego miasta.

Zapisz się na pierwsze spotkanie! Czas na zmiany!

Zapraszamy także do udziału w następnych warsztatach:

Spotkanie nr 2 (warsztatowe): Transformacja klimatyczna Krakowa – zdefiniowanie strategii i działań, 21 stycznia 2021 r.; godz. 17:30-20:00. Zapisz się: https://tiny.pl/r5mn5
Spotkanie nr 3 (warsztatowo-dyskusyjne): Dyskusja nad strategią interwencji, projektami i działaniami, 28 stycznia 2021 r.; godz. 17:30-20:00. Zapisz się: https://tiny.pl/r5mn5

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy Państwu wszystkie informacje potrzebne do wzięcia udziału w spotkaniach.

Czytaj więcej...

Krakowski Panel Klimatyczny - konsultacje społeczne

konsultacje_kpkFundacja Instytut Polityk Publicznych, operator Krakowskiego Panelu klimatycznego, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych które odbędą się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Konsultacje potrwają w okresie od 4 stycznia do 29 stycznia 2021 r.

Przedmiot konsultacji:
1. Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.
2. Kwestie organizacyjne dotyczące organizacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Cel konsultacji: wysłuchanie głosu mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie wspólnych działań w obszarze wyzwań klimatycznych i działań Krakowa oraz zebranie uwag dotyczących samej organizacji panelu.

Konsultacje społeczne są prowadzone, zgodnie z uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Krakowski Panel Klimatyczny”.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków"

elektromobilnoscPrezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków”.

Dokument realizowany jest dzięki programowi priorytetowemu „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2: Strategia rozwoju elektromobilności” prowadzonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego Gmina Miejska Kraków uzyskała dofinansowanie na poziomie 100 proc. koszów kwalifikowanych na opracowanie przedmiotowej dokumentacji.

Celem sporządzanego dokumentu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promocję pojazdów elektrycznych, dbanie o potrzeby osób niepełnosprawnych i rozwój miasta dzięki nowoczesnym technologiom. Jest to również odpowiedź na ważną potrzebę, jaką jest kwestia uporządkowania zasad rozwoju elektromobilności na terenie Gminy.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dokument poddany konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny będzie:
• w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl);
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl);
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w zakładce Rozwój Miasta, Gospodarka Komunalna (https://www.bip.krakow.pl/?mmi=9784);

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 7 stycznia 2021 r. – 29 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych

woda_konsultacjePrezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zaproponowanego przez Komisję Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez miejską jednostkę: Klimat-Energia - Gospodarka Wodna we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa wg druku 1464 którego projektodawcą jest Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 18 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

W ramach konsultacji odbędzie się jedno otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa.

Czytaj więcej...


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem