Dni Pamięci Ofiar Gestapo / 8 - 12 września 2017

dni_pamieciPo raz jedenasty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa organizuje obchody Dni Pamięci Ofiar Gestapo, pragnąc zachować w pamięci krakowian i Małopolan tragiczną historię domu przy ul. Pomorskiej 2. Dzień ten jest obchodzony we wrześniu w związku z rocznicą przejęcia przez niemieckie formacje policyjne Domu Śląskiego (13 września 1939). W obchodach biorą udział kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, kompania honorowa Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa, uczniowie krakowskich szkół oraz mieszkańcy Krakowa i Małopolski. W programie uroczystości zaplanowano m.in. uroczysty apel ku czci ofiar gestapo, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na fasadzie Domu Śląskiego przy ul. Pomorskiej 2, pokazy filmów archiwalnych czy prelekcje przygotowane przez pracowników oddziału Ulica Pomorska.

Tegoroczna edycja zostanie poświęcona Polakom, mieszkańcom Krakowa, którzy dla ratowania Żydów, śmiertelnie zagrożonych przez niemieckiego okupanta, płacili często cenę życia, zdrowia czy wolności. W tym roku, tak jak w poprzednim, Dniom Pamięci będą patronować dwie postaci. Pierwszą z nich będzie Tadeusz Paziuk, rozstrzelany w 1944 r. za pomoc Żydówce, drugą – Zbigniew Kluska, żołnierz Związku Walki Zbrojnej AK, oskarżony, uwięziony i skazany na karę śmierci za rozprowadzanie „pism wywrotowych” i nielegalne posiadanie broni, rozstrzelany w 1944 roku.

Konferencja Dlaczego wracać do bolesnej przeszłości? jest próbą podsumowania wieloletnich prac i doświadczeń różnych osób i instytucji nad upamiętnianiem ofiar Holocaustu oraz pomocy ze strony ludności polskiej dla Żydów przeznaczonych przez niemieckiego okupanta do eksterminacji. Składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy – historyczny – odbędzie się 8 września (piątek) i będzie się ogniskował wokół tematyki związanej z Zagładą Żydów i postawą polskiego społeczeństwa wobec niej w różnych rejonach okupowanego kraju. Zamiarem organizatorów jest przede wszystkim przybliżenie tematu poświęcenia własnego życia i bezpieczeństwa dla ratowania drugiego człowieka.

Blok drugi, odbędzie się 9 września (sobota). Został on pomyślany jako przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń w sposób pośredni i bezpośredni zajmujących się upamiętnieniem ofiar Zagłady i zagadnieniem pomocy Żydom przez Polaków. Organizatorzy chcą pokazać, w jaki sposób dziś upamiętnia się te wydarzenia. Czy jest to zadanie wymagające specjalnego wysiłku, a może nawet odwagi? Czy wobec upływu wielu lat od wydarzeń Zagłady możliwe jest dojście do prawdy bez ideologicznej manipulacji? Czy pamięć o tych wydarzeniach ma wpływ na dzieje współczesne?

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem obchodów oraz  planem konferencji.

Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.