Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 9 października 2017 r. ws. zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i krakowskiego grodzkiego

Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i krakowskiego grodzkiego. Klinik aby przeczytać dokument.