Inwestycje Rady Dzielnicy XVIII

Remonty chodników i dróg 2012


Zobacz więcej...

Doposażenie ogródków jordanowskich 2012


Zobacz więcej...

Remonty w placówkach oświatowych 2012


Zobacz więcej...