Na osiedlu Słonecznym sportowo

II edycja projektu edukacyjnego Słoneczna InteGRAcja pod hasłem „SPORT i REKREACJA”

Słoneczna InteGRAcja to projekt zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie, Stowarzyszenie „Szersze Horyzonty” i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  „Dzieje Nowej Huty”, którego jednym z partnerów jest Porozumienie Dzielnic Nowohuckich, a Honorowymi Promotorami Tomasz Urynowicz – Radny Miasta Krakowa i Stanisław Moryc – Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „SPORT I REKREACJA”, a głównym celem rozwijanie i pogłębianie zainteresowania sportem oraz ideami olimpijskimi wśród uczniów nowohuckich szkół podstawowych i przedszkoli. W projekcie nie zabrakło miejsca dla osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, bowiem ważną rzeczą jest przełamywanie barier,  integrowanie się z nimi, docenianie – na wzór paraolimpiady – ich sposobów aktywności fizycznej, a przez to wdrażanie i krzewienie idei wolontariatu wśród młodych ludzi. Udział w projekcie zadeklarowało prawie 900 osób. Są wśród nich uczniowie z następujących szkół: SP 105, SP 98, SP 86, SP 80, SP 52, SP 141, SP 142, Chrześcijańskiej Szkoły „Uczeń”; przedszkolaki z: Przedszkola nr 102, 104, 109, 110, Prywatnego Przedszkola nr 4 oraz WTZ z osiedla Górali, ul. Truskawkowej i ul. Za Torem.
Poszczególne zadania wykonywane są etapowo. Najwięcej  - bo aż trzy etapy – zaliczyć muszą uczniowie klas IV-VI. W pierwszym etapie zwiedzali oni Stadion KS Hutnik oraz poznawali historię tego Klubu. W drugim etapie uczniowie uczestniczyli w zajęciach o historii nowohuckiego sportu przygotowanych na potrzeby projektu przez Muzeum „Dzieje Nowej Huty”, a także zapraszali na spotkania do siebie znanych sportowców,  pisali opowiadania o sporcie, wykonywali plakaty – wszystko w duchu olimpijskim. W tym etapie wzięli udział także uczniowie z młodszych klas szkół podstawowych, przedszkolaki, a także uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dla których ogłoszono konkurs plastyczny „Olimpijskie Impresje”. Powstały różnorodne prace, z licznymi odwołaniami do zakończonych niedawno zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi. Wernisaż prac odbył się 13 marca 2014 r. Na laureatów, obok nagród rzeczowych, czekała niespodzianka – gra przestrzenna, która rozegrała się na nowej hali sportowej ZSOI nr 5 w Krakowie. Wzięły w niej udział grupy dzieci szkolne i rodzice z przedszkolakami – w sumie prawie 200 nagrodzonych osób
Finałem projektu jest GRA MIEJSKA organizowana w pierwszy dzień wiosny 21 marca 2014 r. na terenie Dzielnicy XVIII w ogródkach jordanowskich, na skwerkach rekreacyjnych, a także obiektach sportowych KS Wanda Kraków. 24 kwietnia 2014 r. odbędzie się uroczysta GALA na zakończenie projektu połączona z rozdaniem nagród dla zwycięzców.
Autorzy projektu: Iwona Cichecka-Jusińska, Beata Roman-Pietras, Aleksandra Rzońca
Honorowy Patronat nad projektem objęli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Małopolski Kurator Oświaty Andrzej Palczewski
Ubiegłoroczna edycja została wyróżniona  przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Projekt zajął I miejsce w II edycji konkursu  MAŁOPOLSKA SZKOŁA Z PASJĄ.